Được thành lập vào năm 2007, vốn đăng ký là 130 triệu Nhân dân tệ